Belastingen, aanvragen kopie van aanslag

Van welke aanslag wenst u een kopie te ontvangen? (meerdere keuzes mogelijk)

 WOZ-beschikking, onroerende-zaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing of hondenbelasting
Wat is het jaar van de aanslag?
 
  Precariobelasting
Wat is het jaar van de aanslag?
 
LET OP: Als u de aanslag/WOZ-beschikking op uw naam heeft ontvangen dan kunt u deze ook online bekijken of downloaden.
U dient met DigiD in te loggen in ‘Uw belastingdossier’.
In het volgende scherm dient u uw naam, adresgegevens en telefoonnummer in te vullen.
* = verplicht veld, ? = helptekst beschikbaar