Kunt u het onderwerp nader specificeren met een van de volgende onderwerpen? Glasbakken   
  Kledingcontainers   
  Kunststofcontainers   
  Ondergrondse Huisvuil Verzamelcontainers (MOL-systeem)   
  Afvalbakken   
  Glas op straat of bij een speelplek   
  Hondenuitlaatplaats   
  Er ligt olie / verf op de weg en dat geeft een gevaarlijke situatie   
  Zwerfvuil   
  Grofvuil   
  Kerstbomen   
  Anders, mijn keuze staat er niet bij   
     
  terug naar begin     één vraag terug